Цей документ (далі – «Оферта») є офіційною публічною пропозицією компанії «BABITSKYI INVESTMENT MANAGEMENT» (далі – «Організатор») укласти договір на участь у заході BIG REALTY SUMMIT на вказаних нижче умовах. Договір укладається між вами (замовником послуг, що пропонуються на сайті https://bigrealtysummit.com) і нами - компанією «BABITSKYI INVESTMENT MANAGEMENT». Під компанією «BABITSKYI INVESTMENT MANAGEMENT» в цьому документі розуміється ФОП Шевчук Богдан Олегович (ІПН 3584504730).

ТЕРМІНІ ТИ ВИЗНАЧЕННЯ
«Захід» - дводенний тренiнг BIG REALTY SUMMIT, що проводиться у період з 28 по 29 травня 2021 року та передбачає отримання Замовником комплексу послуг, передбачених пропозицією Організатора; опис пакетів послуг, спосіб надання послуг (очно або дистанційно - у режимі "он-лайн"), а також вичерпну інформацію щодо вартості послуг Замовнику надає менеджер зі сторони Організатора

«Сайт заходу» - сайт Організатора в мережі Інтернет, за адресою https://bigrealtysummit.com.
«Організатор» - особа, яка надає послуги.
«Замовник» - фізична або юридична особа (особи), яка замовляє послуги.
«Письмове підтвердження участі» - електронний документ, який містить відомості про замовлений пакет послуг та засвідчує право замовника взяти участь у тренінгу та отримати послуги, передбачені замовленим пакетом.
«Номінальна ціна участі» - ціна вартість участі у тренінгу, встановлена організатором;
«Замовлення» - одна або кілька заявок на участь у тренінгу, об'єднані в одному замовленні;
«Анулювання» - скасування оформленого замовлення.
«Підтвердження замовлення» - повідомлення, яке направляється на електронну адресу замовника та підтверджує оформлення замовлення. У договорі можуть бути використані інші терміни, не визначені в цьому розділі, в такому випадку тлумачення термінології відбувається відповідно до тексту договору і визначеннями, що склалися в мережі Інтернет.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Пропозицію до укладення договору адресовано необмеженому колу фізичних і юридичних осіб. Прийняти пропозицію до укладення договору може будь-яка дієздатна особа, зацікавлена взяти участь у заході та відвідати заходи, передбачені програмою тренінгу. У разі замовлення послуг від імені організації, представник організації повинен мати достатній обсяг повноважень.
2. Оферта визначає всі умови і положення договору, що укладається її акцептом, а також встановлює права та обов'язки сторін договору. Відносини сторін регулюються цим договором і застосовними положеннями законодавства України.
3. Організатор має право в будь-який час відкликати оферту або змінити її, опублікувавши на сайті заходу нову редакцію оферти. В такому випадку, оплата Замовником замовлення, оформленого після публікації нової редакції оферти, означає її акцепт.

2. ПРИЙНЯТТЯ УМОВ ДОГОВОРУ (АКЦЕПТ ДОГОВОРУ)
1. Оформлюючи і оплачуючи замовлення на участь у заході (замовлення може бути оформлене на сайті, за телефоном, за допомогою e-mail або в офісі Організатора), Замовник здійснює акцепт оферти та приймає всі умови договору. Акцепт оферти рівносильний укладенню договору в письмовій формі (п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України) на зазначених в оферті умовах.
2. Повна або часткова оплата замовлення свідчить про повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов оферти, без будь-яких виключень і обмежень.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Предметом договору є участь замовника у Заході та отримання послуг, передбачених замовленим пакетом послуг.
2. Після оплати замовлення організатор зобов'язується вислати покупцеві підтвердження замовлення за адресою електронної пошти, вказаною у заявці на участь.
3. Замовник свідчить, що замовляє послуги в інтересах приватних осіб (своїх працівників, партнерів та членів їх сімей).

4. СПОСІБ (ФОРМАТ) НАДАННЯ ПОСЛУГ
1. Якщо на момент оформлення замовлення на сайті Заходу було заявлено, що ті чи інші активності (зустрічі, майстер-класи, буткемпи, семінари, лекції, воркшопи та ін.), чи заняття, передбачені програмою Заходу, проводяться в форматі "офлайн", то, зазвичай, вони проходять у форматі очних зустрічей.
2. Однак, оскільки основна мета Організатора - забезпечити ефективне навчання і безперервне надання послуг, в разі необхідності, Організатор вправі на власний розсуд провести будь-яке заняття (модуль) або будь-яку активність, передбачену програмою Заходу, у форматі "онлайн" - тобто дистанційно, - і це не буде вважатися порушенням договору або ж відступленням від його умов.
3. Це означає, наприклад, що в разі введення урядової заборони на проведення івентів або групових зустрічей (з огляду на карантин), Організатор може продовжити надання послуг і провести заплановану активність (буткемп, конференцію або зустріч) у форматі "онлайн" або перенести офлайн участь на найближчу доступну дату після завершення заборон. У будь-якому випадку, Організатор повідомить Замовника про це за допомогою email. Формат надання послуг не впливає на їхню вартість; Організатор не виконує перерахунку вартості послуг у разі зміни формату (способу) їх надання. Якщо у разі перенесення Заходу на іншу дату Замовник не має можливості його відвідати - повне або часткове повернення коштів не здійснюється.
4. У Замовника також є можливість на окремих умовах придбати участь у Заході в форматі «онлайн» - тобто дистанційно - шляхом перегляду онлайн трансляції Заходу.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
1. Замовник має право:Отримувати повну та достовірну інформацію про послуги та умови їх отримання, наявні пакети послуг, їх вартість.
2. Отримати послуги на умовах, передбачених договором та замовленням.
3. Відвідувати зустрічі, заходи та події, що входять до складу тренінгу.
4. Замовник зобов'язаний: ознайомитися з умовами договору до моменту оплати замовлення.
5. Надати організатору достовірну, точну та повну інформацію, необхідну для оформлення замовлення і бронювання участі у заході.
6. Своєчасно оплатити замовлення.
7. Організатор має право: встановлювати і змінювати номінальну вартість послуг в односторонньому порядку і в будь-який час (але до моменту оформлення замовлення).
8. Визначати зміст та регламент тренінгу (склад та програму заходів, занять та виступів), розміщуючи їх на своєму сайті. На прохання Замовника, зазначена інформація може бути додатково відправлена йому електронним повідомленням. Організатор залишає за собою право в будь-який момент доповнювати, змінювати програму тренінгу на власний розсуд.
9. Вимагати від учасників заходу дотримання регламенту заходу і правил проведення заходу, а також виконання вимог пожежної безпеки, громадського порядку та інших загальнообов'язкових правил.
10. Організатор зобов'язаний: надавати покупцеві повну інформацію про захід, його зміст, час і спосіб проведення, умови участі, категорії та вартість пакетів участі.
11. Надати покупцеві підтвердження замовлення в установленому порядку.
12. Надати замовлені послуги на умовах договору.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА РОЗРАХУНКИ
1. Детальний опис тренінгу, супутніх послуг, їх перелік, а також спосіб та умови надання для кожного окремого пакету послуг опубліковані на сайті заходу.
2. Загальна вартість замовлення та найменування замовленого пакету послуг фіксується у виставленому рахунку (або інвойсі платіжної системи). Сплачений Замовником рахунок має силу специфікації до договору - складання окремого додатка до договору не вимагається. У разі оформлення замовлення на сайті, email з підтвердженням замовлення має силу специфікації.
3.Замовник оплачує послуги платіжною карткою за наданим організатором посиланням, або перерахуванням коштів на рахунок організатора. Оплата сформованого на сайті замовлення (або виставленого організатором рахунку) свідчить про його згоду із умовами договору та порядком повернення коштів.
4. Якщо замовлення не оплачено у строк, зазначений у виставленому рахунку, воно анулюється автоматично.

7. ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
1. Сторони домовилися, що послуги вважаються наданими в момент їх споживання Замовником: для консультацій та занять (лекцій, зустрічей та занять) - послуги вважаються наданими безпосередньо в момент їх проведення; для послуг доступу до онлайн-трансляції та інформаційних матеріалів - послуги вважаються наданими безпосередньо в момент реалізації Виконавцем технічної можливості доступу Замовника до матеріалів і послуг; для послуг під час проведення заходів Виконавця (семінарів, конференцій) - в момент проведення відповідного заходу.
2. Строк для пред'явлення претензій з приводу якості та повноти наданих послуг - сім (7) календарних днів з моменту фактичного споживання послуг. Якщо Замовник не заявив обґрунтованих претензій у зазначений строк, послуги вважаються прийнятими висловленням мовчазної згоди. Претензії, заявлені з порушенням вказаного строку, не розглядаються.
3. Сторони дійшли згоди, що підписання Замовником Акту здачі наданих послуг для підтвердження факту надання послуг не вимагається. Сторони обмінюються двосторонніми Актами здачі-прийому виключно для цілей бухгалтерського і податкового обліку.
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на участь у заході BIG REALTY SUMMIT
(редакція діє з 01.02.2022)
8. СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ
1. Замовник має право відмовитися від замовлених послуг та оформити повернення грошових коштів, за умови письмового повідомлення організатора на e-mail адресу, зазначену на сайті. Від дати отримання організатором запиту на повернення залежить можливість повернення коштів та розмір утримань, пов'язаних з поверненням.
2. У разі отримання організатором запиту на повернення:
- за шістдесят (60) і більше днів до запланованої дати початку надання послуг (початку заходу) - організатор повертає всю суму передоплати - номінальну вартість послуг (за вирахуванням комісій банків і платіжних систем, пов'язаних з оформленням повернення);
- в період від п'ятдесяти дев'яти (59) до тридцяти (30) днів до запланованої дати проведення заходу - організатор повертає кошти за вирахуванням п'ятдесяти (50)% від загальної вартості замовлення;
- за двадцять дев'ять (29) і менше днів до запланованої дати проведення заходу - повне або часткове повернення коштів не здійснюється, сума авансу утримується в якості штрафу за односторонню відмову від договору.
3. Для повернення коштів ми скористаємося тим же способом платежу, який ви використовували при оплаті послуг. Ми вирахуємо з суми повернення всі додаткові комісії банків і платіжних систем, пов'язані з поверненням.
4. Якщо ви не взяли участь в заході та/ або не отримали замовлені послуги та не з нашої провини, або відмовилися від послуг із порушенням встановленого порядку, ми не відшкодовуємо вартість таких послуг.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань сторони несуть відповідальність у порядку, встановленому договором та чинним законодавством.
2. Організатор не несе відповідальності за невідповідність заходу або окремих занять очікуванням учасників або покупця і/або його суб'єктивній оцінці. Поради та рекомендації, що надаються учасникам і покупцеві, не можуть вважатися гарантіями.
3. Замовник бере на себе всі ризики, пов'язані з його діями щодо допущення помилок і неточностей в наданих ним даних.
4. Сукупна відповідальність організатора за цим договором, за будь-яким позовом або претензією обмежується сумою платежу, сплаченою Замовником на виконання цього договору.
5. Організатор не несе відповідальності за збереження особистих речей і майна учасників під час проведення заходу.
6. Організатор не несе відповідальності за несприятливі наслідки, що виникли через порушення учасниками правил участі, правил пожежної безпеки, карантину та інших загальнообов'язкових правил.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), тобто надзвичайних і невідворотних в цих умовах обставин.
2. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, епідемії, страйки та масові заворушення, заяви, дії, акти і рішення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які забороняють або обмежують, а також збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах. При цьому не вимагається підтвердження загальновідомих фактів та обставин, що можуть вплинути на виконання зобов'язань.
3. При настанні обставин непереборної сили сторона, що зазнала їх впливу, повинна в письмовій формі повідомити про них іншу сторону, надіславши email повідомлення. Повідомлення повинно містити відомості про характер обставин непереборної сили, а також оцінку їх впливу на можливість виконання зобов'язань за договором, і передбачуваний можливий термін їх виконання.
4. Терміни виконання сторонами зобов'язань можуть бути перенесені або змінені відповідно до часу, протягом якого діють обставини непереборної сили та їх наслідки, що перешкоджають виконанню цього договору.

11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
1. Всі претензії, що виникають у зв'язку з цим договором, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом семи (7) днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії не розглядаються.
2. Всі суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі неможливості мирного вирішення спору, він вирішується в судовому порядку, за місцезнаходженням організатора.

12. УГОДА ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
1. Сторони визнають юридичну силу документів, складених в електронній формі (заявок, актів, повідомлень, рахунків, угод, листів та ін.), які направляються електронною поштою за вказаними в договорі реквізитами, якщо можливо достовірно встановити, що документ виходить від сторони договору.
2. Сторони дійшли згоди керуватися умовами про електронний документообіг та електронну взаємодію, викладеними нижче:
A. Заявки, замовлення, повідомлення, рахунки, квитки складаються в письмовому вигляді у формі електронного документа.
B. Відповідно до угоди про електронний документообіг сторони використовують прості електронні підписи. Підписом для кожної зі Сторін є унікальна адреса електронної пошти (логін і пароль облікового запису поштового сервісу).
C. Кожна сторона повинна забезпечити збереження даних свого облікового запису електронної пошти та не розкривати їх третім особам.
D. Сторони виходять з того, що електронне повідомлення, відправлене з електронної поштової адреси сторони, висловлює її справжнє волевиявлення і намір укласти, змінити або припинити угоду - відповідно до значення тієї чи іншої дії, визначеної договором.
E. Перевірка справжності та достовірності повідомлення, що виходить від сторони, здійснюється звіренням адреси відправника з адресою, зазначеною стороною в цьому договорі в якості контактного реквізиту.
F. При необхідності, належним доказом підписання відповідних документів служать роздруківки електронних повідомлень, завірені підписом представника сторони.

13. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті заходу і діє до моменту її відкликання організатором.
2. Якщо будь-яка з умов оферти стає недійсною або суперечить чинному законодавству, таке положення замінюється аналогічним, максимально відповідним початковим намірам сторін. Недійсність окремих положень оферти не тягне за собою недійсність договору в цілому.
3. Після закінчення дії договору сторони забезпечують належне зберігання конфіденційної інформації, яка стала їм відома у процесі виконання зобов'язань, та інших відомостей обмеженого поширення.
4. Замовник дає згоду на збір і обробку його персональних даних (персональних даних їх представників). Організатор має право використовувати отриману персональну інформацію виключно з метою виконання договору.

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Бабіцький Роман Володимирович
56301, Миколаївська обл., Врадіївський р-н, смт. Врадіївка, вул. Незалежності, буд. 21
Реєстраційний код / ІПН 3326918957
тел. +38(063) 103-00-02
email: roman@babitskyi.com

ФОП Шевчук Богдан Олегович
56300, Миколаївська обл., Врадіївський р-н, смт. Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, буд. 131, кв. 4
Реєстраційний код / ІПН 358450730
тел. +38 (073) 077-05-58
email: shevchuk@babitskyi.com